Kimonos
Lots of kimonos - all different sizes


 
 

Spring Kimono I
 

Autumn Kimono
 

Butterfly Kimono
  
Pink Blossom Kimono
 

Plum Blossom Kimono
 

Silver Moon Kimono
 

Gold and Cherry Blossom Kimono